ΕφαρμογΕς ΒΑσεων ΔεδομΕνων

Ανάπτυξη εφαρμογών για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που με μηδαμινό κόστος λογισμικού και την προϋπόθεση ενός υπάρχοντος δικτύου με έναν τουλάχιστον υπολογιστή με λειτουργικό Windows γίνεται διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων με την χρήση ενός απλού browser. 

Εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή και αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια, γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης έξτρα λογισμικού και η διαχείριση μπορεί να γίνεται τόσο τοπικά (Local Network) όσο και απομακρυσμένα με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο διαθέτει σύνδεση στο Internet (χρήση στατικού IP δεν είναι απαραίτητη). 

Η βάση δεδομένων μπορεί να είναι Access, MySQL ή MSSQL ανάλογα τις απαιτήσεις.